Martial law

Education

james-rainz-morales
of 27
Description
Text
 • 1. Ang Martial Law/ Batas Militar PROKLAMASYON BLG. 1081
 • 2. Mga naging dahilan ng pagdeklara ng Martial Law
 • 3. Pambabato ng mga aktibista kay Pangulong Marcos noong SONA niya gamit ang bungkos ng pera, at madalas na pagwewelga ng mga estudyante mula Enero- Marso 1970. Tinatawag itong “First Quarter Storm”
 • 4. Ang pagbagsak sa kamay ng pamahalaan ng mga armas na pinaghihinalaang ibibigay sa mga NPA.
 • 5. Pagsabog ng bomba sa Plaza Miranda, Maynila na nagdulot ng kaguluhan. Maraming nasugatan kasama ang mga pulitikong nagsasagawa ng miting de avance.
 • 6. (Plaza Miranda Bombing, August 21, 1971)
 • 7. Tangkang pagpatay sa Defense Secretary, Juan Ponce Enrile.
 • 8. Pag-usbong ng mga “black propaganda” mula sa mga samahan:  Communist Party of the Philippines (CPP)  National Democratic Front (NDF) at New People’s Army (NPA)  Kabataang Makabayan  Lapiang Manggagawa  Malawakang Samahan ng mga Magsasaka  Movement for Advancement of Nationalism  Moro Islamic Liberation Front (MILF)
 • 9. Ang dahilan ni Marcos ay “sagipin ang Republika at magtatag ng isang bagong lipunan”.
 • 10. Setyembre 21 1972-Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Proklamasyon Blg. 1081 na nagpasailalim ng buong bansa sa Batas Militar. Ito ay ipinahayag sa radyo at telebisyon.
 • 11. Q-Ano ang Batas Militar? A-Isang sistema ng mga patakaran kapag ang militar ay magkaroon ng malakas na kapangyarihan sa pamahalaan sa bansa.
 • 12. May karapatan ba si Pangulong Marcos na ideklara ito?
 • 13. Mga pangyayari matapos ideklara ang Martial Law
 • 14. 1. Nagkaroon ng malawakang blackout 2. Ipinasara ang mga istasyon ng radio at telebisyon 3.Sinuspinde ang writ of habeas corpus.
 • 15. 4. Marami ang ikinulong bilang “Political-Prisoners” 5. Pinagbawal ang pagtitipon- tipon ng limang tao at inilagay ang bansa sa curfew. 6. Marami ang napabalitang na-salvage
 • 16. 7. Bawal ang magsalita laban sa pamahalaan. 8. Nawala ang karapatan ng mamamayan.
 • 17. Mga pagbabago sa pamahalaan
 • 18. 1. Nawalan ng kapangyarihan ang Kongreso at Senado. 2. Nagpatuloy ang Korte Suprema ngunit nagtatag si Pang. Marcos ng hukumang militar. 3. Pinagtibay ang Batas Republika Blg. 6132 (Constitutional Convention Act)
 • 19. 4. Nabuo ang Saligang Batas ng 1973 5. Binalangkas ang isang parlamentaryong uri ng pamahalaan dahil sa Saligang Batas ng 1973
 • 20. Tumagal ang Martial Law sa loob ng 8 taon.
 • Comments
  Top