Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Documents

christopher-alevizopoulos
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Text
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ (ΚΤΕΛ ΚΙΦΗΣΟΥ) ΓΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 6:30 13:15 16:15 ΑΠΟ ΝΕΑΠΟΛΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ (ΚΤΕΛ ΚΙΦΗΣΟΥ) 8:00 13:45 17:00 Μέσω Πειραιά Μέσω Πειραιά ΤΙΜΗ: 33,70€ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 25,30€ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 9:00 14:15 (Χωρίς Ανταπόκριση Δευτέρα ως (Με Ανταπόκριση στη Σπάρτη) Παρασκευή) Διάρκεια διαδρομής περίπου 2,5 ώρες 10:30 ΑΠΟ ΣΠΑΡΤΗ ΓΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 17:00 ΤΙΜΗ: 14,20€ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 10,60€ Διάρκεια διαδρομής περίπου 2,5 ώρες ΑΠΟ ΙΣΘΜΟ ΓΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 14:00 ΤΙΜΗ: 27,10€ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 20,30€ Διάρκεια διαδρομής περίπου 4,5 ώρες ΑΠΟ ΤΡΙΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 15:10 ΤΙΜΗ: 19,60€ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 14,70€ Διάρκεια διαδρομής περίπου 3,5 ώρες 19:30 7:45 17:15 9:00 18:10 ΤΟΠΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΠΟ ΝΕΑΠΟΛΗ (ΚΤΕΛ) ΓΙΑ ΠΟΥΝΤΑ (ΛΙΜΑΝΙ-ΒΙΓΚΛΑΦΙΑ) 6:50 9:30 12:30 13:45 ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ (ΛΙΜΑΝΙ-ΒΙΓΚΛΑΦΙΑ) ΓΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ (ΚΤΕΛ) 7:10 10:00 13:00 14:00 ΤΙΜΗ: 1,60€ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 1,20€ Διάρκεια διαδρομής περίπου 30 λεπτά Τηλ. ΚΤΕΛ Λακωνίας Νεάπολης Τηλ. ΚΤΕΛ Αθηνών Τηλ. ΚΤΕΛ Τρίπολης Τηλ. ΚΤΕΛ Λακωνίας Σπάρτης Τηλ. ΚΤΕΛ Λακωνίας Μολάων Τηλ. ΚΤΕΛ Καλαμάτας 2734023222 2105124913 2710222560 2731026441 2732022209 2721022823 * Για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια και στις τιμές ουδεμία ευθύνη φέρει το Simos Camping.
Comments
Top