بسمه تعالي

Documents

kyrie
Account Suspended | حساب کاربری معلق شده چنانچه مدیر وب‌سایت هستید، با شرکت طراحی سایتک تماس بگیرید. و چنانچه کاربر وب‌سایت هستید در ساعات آینده مجددا مراجعه کنید.
Please download to view
1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
بسمه تعالي. Incoterms by the international chamber of commerce. بـــهـار 1392 حمیدرضا علی همتی. www.HamidHemmati.com. اينكوترمز. ارائه مجموعه‌ اي از مقررات بين المللي براي تفسير متداول ترين اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجي است. - PowerPoint PPT Presentation
Text
Account Suspended | حساب کاربری معلق شده چنانچه مدیر وب‌سایت هستید، با شرکت طراحی سایتک تماس بگیرید. و چنانچه کاربر وب‌سایت هستید در ساعات آینده مجددا مراجعه کنید.
Comments
Top