Gia qc 2012 n

Documents

hieu-steven
  • 1. BẢNG BÁO GIÁQUẢNG CÁO TRÊN TẠP CHÍ KIẾN THỨC NGÀY NAY (Áp dụng từ ngày 01/01/2012 – 30/12/2012)DIỆN TÍCHGIÁ TIỀN (VNĐ) GIÁ TIỀN (VNĐ) (giá chưa VAT)(giá có VAT)Bìa 4 (14x20cm) 25.000.00027.500.000Bìa 2 (14x20cm) 16.500.00018.150.000Bìa 3 (14x20cm) 13.200.00014.520.000Gấp ngoài trang cuối32.000.00035.200.000Gấp trong trang cuối30.000.00033.000.000Gấp trang ruột11.000.00012.100.000Gấp trong trang bìa 1 38.500.00042.350.000Trang đặc biệt (14x20cm) 8.800.0009.680.000Trang ruột (14x20cm) 4.950.0005.445.0001/2 trang (14x10cm)2.750.0003.025.0001/4 trang1.750.0001.925.000Chân trang (4x14cm)1.750.0001.925.000Bài PR 1Trang (14x20cm)5.000.0005.500.000•Giảm 5% khi khách hàng tham gia từ 05kỳ trở lên•Giảm 10% khi khách hàng tham gia từ 15kỳ trở lên•Giảm 15% khi khách hàng tham gia từ 25kỳ trở lên Ngoài ra doanh nghiệp còn được hưởng ưu đãi:•Tặng bannar trên trang chủ www.Kienthucngaynay.vn•Hỗ trợ miễn phí thông tin trên chuyên mục “Nhịp cầu bạn đọc & Doanh nghiệp” của Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (nếu có nhu cầu).•Hỗ trợ thông tin trên chuyên mục “Tin vắn” của www.Kienthucngaynay.vn•Tặng một gian hàng trưng bày sản phẩm trên “siêu thị giá gốc” của www.kienthucngaynay.vn Lưu ý: Nếu các doanh nghiệp yêu cầu chọn vị trí trang phải đóng thêm 10%. Tặng phí thiết kế lần đầu. Thiết kế lần 2 sẽ tính phí : 1/2 trang: 350.000 đ - 01 trang: 500.000 đ
Please download to view
2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Báo giá Quảng cáo của tạp chí kiến thức ngày nay
Text
  • 1. BẢNG BÁO GIÁQUẢNG CÁO TRÊN TẠP CHÍ KIẾN THỨC NGÀY NAY (Áp dụng từ ngày 01/01/2012 – 30/12/2012)DIỆN TÍCHGIÁ TIỀN (VNĐ) GIÁ TIỀN (VNĐ) (giá chưa VAT)(giá có VAT)Bìa 4 (14x20cm) 25.000.00027.500.000Bìa 2 (14x20cm) 16.500.00018.150.000Bìa 3 (14x20cm) 13.200.00014.520.000Gấp ngoài trang cuối32.000.00035.200.000Gấp trong trang cuối30.000.00033.000.000Gấp trang ruột11.000.00012.100.000Gấp trong trang bìa 1 38.500.00042.350.000Trang đặc biệt (14x20cm) 8.800.0009.680.000Trang ruột (14x20cm) 4.950.0005.445.0001/2 trang (14x10cm)2.750.0003.025.0001/4 trang1.750.0001.925.000Chân trang (4x14cm)1.750.0001.925.000Bài PR 1Trang (14x20cm)5.000.0005.500.000•Giảm 5% khi khách hàng tham gia từ 05kỳ trở lên•Giảm 10% khi khách hàng tham gia từ 15kỳ trở lên•Giảm 15% khi khách hàng tham gia từ 25kỳ trở lên Ngoài ra doanh nghiệp còn được hưởng ưu đãi:•Tặng bannar trên trang chủ www.Kienthucngaynay.vn•Hỗ trợ miễn phí thông tin trên chuyên mục “Nhịp cầu bạn đọc & Doanh nghiệp” của Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (nếu có nhu cầu).•Hỗ trợ thông tin trên chuyên mục “Tin vắn” của www.Kienthucngaynay.vn•Tặng một gian hàng trưng bày sản phẩm trên “siêu thị giá gốc” của www.kienthucngaynay.vn Lưu ý: Nếu các doanh nghiệp yêu cầu chọn vị trí trang phải đóng thêm 10%. Tặng phí thiết kế lần đầu. Thiết kế lần 2 sẽ tính phí : 1/2 trang: 350.000 đ - 01 trang: 500.000 đ
Comments
Top