Németh László : Kisebbségben

Education

karthauzi
of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Németh László -Kisebbségben c. írása a Minőség Forradalma c. kötetből.

A németkérdésről, és a zsidókérdésről beszél Magyarországon. Az törzsökös
mélymagyarokról, és az újmagyar hígmagyarokról az irodalomban, és a társadalomban.

Miért szakadt meg Magyarország (és a magyar irodalom) szerves fejlődése?
Erre keresi a választ a szerző.

Ez a kis írás, tényleg egy nagyon alapmű. Kb nincs senki legyen az író, vagy politikus, közgondolkodó aki ne gondolkozott volna el rajta. Persze mostanra gyakorlatilag betiltották. (Kádár alatt ténylegesen is) Negatív kritikát szabad róla írni, pozitívot nem. Végül is persze a mi országunkról,Magyarországról beszél, és az okokra kíváncsi. Hogy hol is rontottuk el, és miért. Talán Bibó reagált rá utoljára, "eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem" c. szintén nagyon híres írásában.
Text
Comments
Top