Talleres contacto 2016

Environment

andere-garcia
  • Antolatzailea: Laguntzailea: Parte hartzeko edo informazioa jasotzeko, honako helbidera idatzi: contactobarakaldo@gmail.com. Tailerretan parte hartzeko BEHARREZKOA IZANGO DA ALDEZ AURRETIK IZENA EMATEA, izen-abizenak, aukeratutako tailerraren izena eta harremanetan jartzeko telefono zenbakia ere adieraziz. Izen-ematea doan da, eta izena emandako ordenaren arabera esleituko dira plazak. Aipatu tailerrez gain, ikastetxeetan emango diren zenbait hitzaldiri buruzko informazioa ere aurki dezakezu honako web orrian: www.barakaldo.org . HEMEN KONTSULTATU ALDAKETAK ETA JARDUERA BERRIAK: WWW.BARAKALDO.ORG www.barakaldo.org Barakaldoko Udaleko Droga-mendekotasunak Prebenitzeko Zerbitzuaren formakuntza-proposamen bat da Kontaktua, 12 urtetik 16ra arteko seme-alabak dituzten udalerriko familiei zuzendua. Gurasoek beren seme-alabak nerabe bihurtzen direnean dituzten zalantza, kezka, emozio, ilusio, jarduteko aztura eta beharrizanei erantzuteko moduan dago diseinatua. Informazioa eskaintzen da, bai eta orientabidea eta beste familiekin gogoeta egiteko aukera ere. TAILERRAK 2016 Clara Campoamor Zentro Zibikoan 1. TAILERRA: NERABEZAROA ETA DROGEN ERABILERA: ALKOHOLA, TABAKOA, KANABISA... Zertarako edaten eta/edo erretzen dute nerabeek, zertarako behar dute? Nolako abantailak ikusten dizkiote, dirudienez, hainbat arazo dakarzkien kontsumoari? Zelan babestu eta irakatsi aurrea hartzen? Aipatutakoaz gain, nerabeak eta drogen kontsumoaren inguruan kezkatzen gaituzten beste gai batzuk ere aztertuko ditugu, betiere, komunikazioa eta gaiaren inguruko heziketa lantzeko. Egunak: 2016ko otsailaren 25a eta martxoaren 3, 10 eta 17a (ostegunak). Ordutegia: 18:00etatik 20:00etara. 2. TAILERRA: LAGUNTZA ETA BABESA...LAZTANEN BEHARRA ETA MUGEN SEGURTASUNA. Nola uztartu gurasoek dituzten bi eginkizun garrantzitsuenak landuko dugu: nutrizio-funtzioa eta babes-funtzioa. Maitasuna, laguntza eta babesa emateak, pertsonak diren bezala onartzeak, balioa emateak eta aintzatesteak familiekin lotura segurua eraikitzeko bide emango diete seme-alabei. Muga egokiak jartzea seme-alabentzako babesik onena izateaz gain, nerabezaroan segurtasuna emateko tresna ere bada. Egunak: 2016ko apirilaren 6, 13, 20 eta 27a (ostegunak). Ordutegia: 18:00etatik 20:00etara. 3. TAILERRA: HARTU-EMANEAN GATAZKAK KONPONTZEA: KRISIA ETA AUKERA. Guraso gisa “gatazkak” kontzeptua hausnartuko dugu, bai eta nerabezaroan ziurtatuta dauden gatazken konponketa errazteko, edo ez, erabiltzen ditugun estrategiei buruzko gogoeta ere egingo dugu. Normala da gatazkak saihestu nahi izatea, deserosotasunagatik eta sarritan sorrarazten dituzten sentimendu desatseginengatik... baina hazteko (nerabeak eta gurasoak), pentsatzeko eta elkarrekin sentitzeko bide ematen dute. Komunikazioa eta ulermena errazteko dinamikak prestatzea eta praktikatzea da asmoa, batez ere ikerketa eta entzuketa. Egunak: maiatzaren 11, 18 eta 25a eta ekainaren 1a (ostegunak). Ordutegia: 18:00etatik 20:00etara.
  • Organiza: Subvenciona: Si tienes interés en participar o quieres obtener más información, puedes escribir a: contactobarakaldo@gmail.com. Para participar en los talleres será NECESARIA LA INSCRIPCIÓN PREVIA, indicando nombre y apellidos, título del taller elegido y teléfono de contacto. La inscripción es gratuita y las plazas se adjudicarán por estricto orden de inscripción. Además de estos talleres, podrás encontrar información sobre diversas charlas en centros educativos en www.barakaldo.org. MODIFICACIONES Y NUEVAS ACTIVIDADES CONSULTA EN WWW.BARAKALDO.ORG www.barakaldo.org Contacto es una propuesta de formación del Servicio de Prevención de Drogodependencias del Ayuntamiento de Barakaldo, dirigida a las familias del municipio con hijos e hijas entre 12 y 16 años. Está diseñado como un espacio en el que prestar atención a las dudas, preocupaciones, emociones, ilusiones, hábitos de funcionamiento y necesidades que se suscitan en los padres y madres cuando los hijos e hijas se convierten en adolescentes. Se ofrece información, orientaciones y la posibilidad de reflexión con otras familias. TALLERES 2016 en centro cívico Clara Campoamor TALLER 1: ADOLESCENCIA Y USOS DE DROGAS: ALCOHOL, TABACO, CANNABIS… ¿Para qué beben y/o fuman los adolescentes, para qué les sirve? ¿qué ventajas le encuentran a un consumo que parece traerles tantos problemas? ¿cómo podemos protegerles y prevenir desde la relación familiar? Revisaremos éstos y otros aspectos que pueden preocuparnos sobre el consumo de drogas de los y las adolescentes, con el objetivo de poder aprender cómo comunicarnos y educar sobre este tema dentro de la familia. Fechas: 25 de febrero, 3, 10 y 17 de marzo de 2016 (jueves). Horario: de 18 h. a 20 h. TALLER 2: APOYAR Y PROTEGER… LA NECESIDAD DE OBTENER CARICIAS Y LA SEGURIDAD DE LOS LÍMITES. Trabajaremos sobre cómo combinar las dos funciones parentales más significativas: la función nutritiva y la función protectora. Darles amor, apoyo, sostén, aceptación de las personas que son, validación y reconocimiento va a permitir a los hijos e hijas construir un tipo de vínculo seguro con sus familias. Poner límites adecuados es la mejor protección para nuestros hijos e hijas y la herramienta para proveerles de seguridad, también e incluso, más si cabe, en la adolescencia. Fechas: 6, 13, 20 y 27 de abril de 2016 (jueves). Horario: de 18 h. a 20 h. TALLER 3: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN RELACIÓN: CRISIS Y OPORTUNIDAD. Reflexionaremos sobre el concepto, que como padres tengamos de “los conflictos” y sobre manejo y las estrategias que usemos para facilitar, o no , la resolución de los conflictos, que en la adolescencia, están garantizados. Es humano desear evitarlos, por la incomodidad y los sentimientos desagradables que a menudo, suscitan… pero son una oportunidad para crecer (tanto de parte de l@s adolescentes, como en los propios padres), para pensar y para sentir juntos. Se pretende entrenar y practicar dinámicas facilitadoras de la comunicación y el entendemiento, particularmente la indagación y la escucha. Fechas: 11, 18 y 25 de mayo y 1 de junio (jueves). Horario: de 18 h. a 20 h.
Please download to view
2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Text
  • Antolatzailea: Laguntzailea: Parte hartzeko edo informazioa jasotzeko, honako helbidera idatzi: contactobarakaldo@gmail.com. Tailerretan parte hartzeko BEHARREZKOA IZANGO DA ALDEZ AURRETIK IZENA EMATEA, izen-abizenak, aukeratutako tailerraren izena eta harremanetan jartzeko telefono zenbakia ere adieraziz. Izen-ematea doan da, eta izena emandako ordenaren arabera esleituko dira plazak. Aipatu tailerrez gain, ikastetxeetan emango diren zenbait hitzaldiri buruzko informazioa ere aurki dezakezu honako web orrian: www.barakaldo.org . HEMEN KONTSULTATU ALDAKETAK ETA JARDUERA BERRIAK: WWW.BARAKALDO.ORG www.barakaldo.org Barakaldoko Udaleko Droga-mendekotasunak Prebenitzeko Zerbitzuaren formakuntza-proposamen bat da Kontaktua, 12 urtetik 16ra arteko seme-alabak dituzten udalerriko familiei zuzendua. Gurasoek beren seme-alabak nerabe bihurtzen direnean dituzten zalantza, kezka, emozio, ilusio, jarduteko aztura eta beharrizanei erantzuteko moduan dago diseinatua. Informazioa eskaintzen da, bai eta orientabidea eta beste familiekin gogoeta egiteko aukera ere. TAILERRAK 2016 Clara Campoamor Zentro Zibikoan 1. TAILERRA: NERABEZAROA ETA DROGEN ERABILERA: ALKOHOLA, TABAKOA, KANABISA... Zertarako edaten eta/edo erretzen dute nerabeek, zertarako behar dute? Nolako abantailak ikusten dizkiote, dirudienez, hainbat arazo dakarzkien kontsumoari? Zelan babestu eta irakatsi aurrea hartzen? Aipatutakoaz gain, nerabeak eta drogen kontsumoaren inguruan kezkatzen gaituzten beste gai batzuk ere aztertuko ditugu, betiere, komunikazioa eta gaiaren inguruko heziketa lantzeko. Egunak: 2016ko otsailaren 25a eta martxoaren 3, 10 eta 17a (ostegunak). Ordutegia: 18:00etatik 20:00etara. 2. TAILERRA: LAGUNTZA ETA BABESA...LAZTANEN BEHARRA ETA MUGEN SEGURTASUNA. Nola uztartu gurasoek dituzten bi eginkizun garrantzitsuenak landuko dugu: nutrizio-funtzioa eta babes-funtzioa. Maitasuna, laguntza eta babesa emateak, pertsonak diren bezala onartzeak, balioa emateak eta aintzatesteak familiekin lotura segurua eraikitzeko bide emango diete seme-alabei. Muga egokiak jartzea seme-alabentzako babesik onena izateaz gain, nerabezaroan segurtasuna emateko tresna ere bada. Egunak: 2016ko apirilaren 6, 13, 20 eta 27a (ostegunak). Ordutegia: 18:00etatik 20:00etara. 3. TAILERRA: HARTU-EMANEAN GATAZKAK KONPONTZEA: KRISIA ETA AUKERA. Guraso gisa “gatazkak” kontzeptua hausnartuko dugu, bai eta nerabezaroan ziurtatuta dauden gatazken konponketa errazteko, edo ez, erabiltzen ditugun estrategiei buruzko gogoeta ere egingo dugu. Normala da gatazkak saihestu nahi izatea, deserosotasunagatik eta sarritan sorrarazten dituzten sentimendu desatseginengatik... baina hazteko (nerabeak eta gurasoak), pentsatzeko eta elkarrekin sentitzeko bide ematen dute. Komunikazioa eta ulermena errazteko dinamikak prestatzea eta praktikatzea da asmoa, batez ere ikerketa eta entzuketa. Egunak: maiatzaren 11, 18 eta 25a eta ekainaren 1a (ostegunak). Ordutegia: 18:00etatik 20:00etara.
  • Organiza: Subvenciona: Si tienes interés en participar o quieres obtener más información, puedes escribir a: contactobarakaldo@gmail.com. Para participar en los talleres será NECESARIA LA INSCRIPCIÓN PREVIA, indicando nombre y apellidos, título del taller elegido y teléfono de contacto. La inscripción es gratuita y las plazas se adjudicarán por estricto orden de inscripción. Además de estos talleres, podrás encontrar información sobre diversas charlas en centros educativos en www.barakaldo.org. MODIFICACIONES Y NUEVAS ACTIVIDADES CONSULTA EN WWW.BARAKALDO.ORG www.barakaldo.org Contacto es una propuesta de formación del Servicio de Prevención de Drogodependencias del Ayuntamiento de Barakaldo, dirigida a las familias del municipio con hijos e hijas entre 12 y 16 años. Está diseñado como un espacio en el que prestar atención a las dudas, preocupaciones, emociones, ilusiones, hábitos de funcionamiento y necesidades que se suscitan en los padres y madres cuando los hijos e hijas se convierten en adolescentes. Se ofrece información, orientaciones y la posibilidad de reflexión con otras familias. TALLERES 2016 en centro cívico Clara Campoamor TALLER 1: ADOLESCENCIA Y USOS DE DROGAS: ALCOHOL, TABACO, CANNABIS… ¿Para qué beben y/o fuman los adolescentes, para qué les sirve? ¿qué ventajas le encuentran a un consumo que parece traerles tantos problemas? ¿cómo podemos protegerles y prevenir desde la relación familiar? Revisaremos éstos y otros aspectos que pueden preocuparnos sobre el consumo de drogas de los y las adolescentes, con el objetivo de poder aprender cómo comunicarnos y educar sobre este tema dentro de la familia. Fechas: 25 de febrero, 3, 10 y 17 de marzo de 2016 (jueves). Horario: de 18 h. a 20 h. TALLER 2: APOYAR Y PROTEGER… LA NECESIDAD DE OBTENER CARICIAS Y LA SEGURIDAD DE LOS LÍMITES. Trabajaremos sobre cómo combinar las dos funciones parentales más significativas: la función nutritiva y la función protectora. Darles amor, apoyo, sostén, aceptación de las personas que son, validación y reconocimiento va a permitir a los hijos e hijas construir un tipo de vínculo seguro con sus familias. Poner límites adecuados es la mejor protección para nuestros hijos e hijas y la herramienta para proveerles de seguridad, también e incluso, más si cabe, en la adolescencia. Fechas: 6, 13, 20 y 27 de abril de 2016 (jueves). Horario: de 18 h. a 20 h. TALLER 3: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN RELACIÓN: CRISIS Y OPORTUNIDAD. Reflexionaremos sobre el concepto, que como padres tengamos de “los conflictos” y sobre manejo y las estrategias que usemos para facilitar, o no , la resolución de los conflictos, que en la adolescencia, están garantizados. Es humano desear evitarlos, por la incomodidad y los sentimientos desagradables que a menudo, suscitan… pero son una oportunidad para crecer (tanto de parte de l@s adolescentes, como en los propios padres), para pensar y para sentir juntos. Se pretende entrenar y practicar dinámicas facilitadoras de la comunicación y el entendemiento, particularmente la indagación y la escucha. Fechas: 11, 18 y 25 de mayo y 1 de junio (jueves). Horario: de 18 h. a 20 h.
Comments
Top