Xu hướng Digital marketing 2016 -2017 - 2018 - bản đầy đủ nhất Thế giới

Internet

vinalink-media-jsc
DIGITAL MARKETING TREND 2016 DIGITAL MARKETING TREND 2016 /2017 12/12/2015 - Hanoi HỘI NGHỊ MARKETING YEAR END 2015 – VINALINK DIGTAL Tuấn Hà – CEO Vinalink – www.vinalink.vn Tác giả tổng hợp từ nhiều nguồn và tự nghiên cứu tổng hợp Tuấn Hà – CEO Vinalink Media www.vinalink.vn : VinalinkM : Chuyên tư vấn chiến lược và thực thi chiến dịch Digital Marketing www.vinalink.edu.vn : VinalinkA : Chuyên đào tạo Digital marketing www.haanhtuan.com Xu hướng mới cho Digital 2016 Digital Strategy Digital devices Digital platforms Digital Channels Digital Formats Digital Production Digital Content Digital Ads Digital PR I. Digital Strategy – Chiến lược Digital ABC to ART - Mô hình đánh giá sáng tạo và truyền thông cũ ABC (Attention - Branding - Communication) được thay bằng ART (Authentic - Relevant - Talkability). Từ Story Telling sang Doing Telling Growth hacking Marketing : Sử dụng công nghệ số trong phát triển các ứng dụng cho marketing để tăng đột biến số lượng lớn người sử dụng sẽ phát triển mạnh nữa. Truyền thông Trải nghiệm phát triển mạnh Giám đốc Truyền thông của Unilever 2010 Năm 2010-2015 : Truyền thông gây chú ý, Thương hiệu, Sales 2016 Chuyển sang tạo sự Chân thực – Phù hợp với khách hàng và dễ bàn luận, lan truyền II-Digital Devices Mobile computer Smart TV Thiết bị đeo Wearable SMAC IoT / M2M VR – Hiện thực ảo ❶Mobile computer ❷ Smart TV ❸Thiết bị đeo kết nối mạng ❹ SMAC ❺IoT / M2M ❻Virtual Reality III.Digital Platforms – Nền tảng số Social Search Plaforms : Search MXH In-door Location Positioning : Định vị trong nhà Community Action Platforms : Cộng đồng hành động Crowdsourcing Platforms : Cộng đồng ý tưởng e-Commerce Platforms : Nền tảng TMĐT LOPOMO Platforms : Nền tảng định vị và vị trí Automation Platforms : Hệ thống tự động hóa Social CRM Platforms : CRM MXH\ Big data / Social monitoring ngày càng dễ khai thác và tích hợp, SMAC phát triển mạnh. Online training : Đào tạo trực tuyến nghề Digital phát triển ❶Social Search Plaforms ❷ In-door Location Positioning ❸Community Action Platforms ❹Crowdsourcing Platforms ❺e-Commerce Platforms ❻LOPOMO Platforms ❼Automation Platforms ❽Social CRM Platforms IV-Digital Channels Social (FB..) và Search vẫn độc tôn, sẽ thêm Social search. Các kênh Data demand tối ưu dữ liệu target Các kênh Data tối ưu theo vị trí và địa điểm Các kênh chợ buôn bán/ chợ deals Các kênh OTT - ứng dụng liên lạc Các kênh App và Game tăng mạnh V-Digital Formats – Định dạng Facebook Video tăng mạnh Video bán hàng chuẩn công thức sẽ phát triển mạnh từ các lớp học Content và Marketing của Vinalink với số lượng 5000 học viên/ năm. Live video marketing Mobile assistance Apps/ OTT app : Các ứng dụng hỗ trợ người dùng trên mobile Slide content Mobile payment : Thanh toán di động. Mobile authoring : các ứng dụng xác thực cloud tăng mạnh 3D/ VR Game online VI-Digital Production Video/ Photo Game Apps Web Apps Content copywriting services 3D/VR Digital Content Content marketing tiếp tục phát triển mạnh Concept is King – Ý tưởng khác biệt Context is King – Ngữ cảnh và hoàn cảnh, tiếp thị thời gian thực và theo ngữ cảnh hiện tại. Benefits – Xây dựng lợi ích cho khách hàng Cái tôi và nỗi đau – Cơ hội bày tỏ Authentic – Sự thật Hành động nghĩa hiệp hơn câu chuyện hay Vấn đề cấp bách Giao lưu văn hóa quốc tế Digital Ads Video ads tăng mạnh và kết hợp xuyên táo các hình thức copywriting ads khác. Instagram ads tăng mạnh Expanded ads/Richmedia tăng mạnh, ban đầu là 1 vài richmedia network lan sang GG sau đó là các hệ thống adnetwork và FB. Expanded / Interactive ads trên mobile Mobile ads Blocking : Hệ thống chặn quảng cáo Leads/ CPA ads sẽ xuất hiện ngay trong các hệ thống CPC/CPM ads cũng như Publisher lẻ. Programmatic ads - DSP ❶ Video ads tăng mạnh và kết hợp xuyên táo các hình thức copywriting ads khác. ❷Instagram ads tăng mạnh ❸Expanded ads/Richmedia tăng mạnh ❹ Expanded / Interactive mobile ads ❺ Ứng dụng chặn quảng cáo ❻Leads/ CPA ads ❼Programmatic ads Real-time-Bidding ads thông qua các DSP Digital PR Social Media Influencer Doing Telling Experienced activation lan truyền / Online Referal : Các khóa học tại Vinalink Academy www.vinalink.edu.vn : VinalinkA : Học viện Chuyên đào tạo Digital marketing lớn nhất Việt nam Khóa học Digital Marketing : http://im.edu.vn Khóa học Content Mar : http://3c.edu.vn Khóa học SEO VUA : http://daotaoseo.com Khóa học Facebook Mar : www.vinalink.edu.vn Khóa học bán hàng online : http://www.onlinesales.edu.vn Thiết kế Quảng cáo- bán hàng : www.vinalink.edu.vn Khóa học 72 Công cụ truyền thông : www.vinalink.edu.vn Lớp thực hành content : http://www.vietbaithue.com
Please download to view
45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Text
DIGITAL MARKETING TREND 2016 DIGITAL MARKETING TREND 2016 /2017 12/12/2015 - Hanoi HỘI NGHỊ MARKETING YEAR END 2015 – VINALINK DIGTAL Tuấn Hà – CEO Vinalink – www.vinalink.vn Tác giả tổng hợp từ nhiều nguồn và tự nghiên cứu tổng hợp Tuấn Hà – CEO Vinalink Media www.vinalink.vn : VinalinkM : Chuyên tư vấn chiến lược và thực thi chiến dịch Digital Marketing www.vinalink.edu.vn : VinalinkA : Chuyên đào tạo Digital marketing www.haanhtuan.com Xu hướng mới cho Digital 2016 Digital Strategy Digital devices Digital platforms Digital Channels Digital Formats Digital Production Digital Content Digital Ads Digital PR I. Digital Strategy – Chiến lược Digital ABC to ART - Mô hình đánh giá sáng tạo và truyền thông cũ ABC (Attention - Branding - Communication) được thay bằng ART (Authentic - Relevant - Talkability). Từ Story Telling sang Doing Telling Growth hacking Marketing : Sử dụng công nghệ số trong phát triển các ứng dụng cho marketing để tăng đột biến số lượng lớn người sử dụng sẽ phát triển mạnh nữa. Truyền thông Trải nghiệm phát triển mạnh Giám đốc Truyền thông của Unilever 2010 Năm 2010-2015 : Truyền thông gây chú ý, Thương hiệu, Sales 2016 Chuyển sang tạo sự Chân thực – Phù hợp với khách hàng và dễ bàn luận, lan truyền II-Digital Devices Mobile computer Smart TV Thiết bị đeo Wearable SMAC IoT / M2M VR – Hiện thực ảo ❶Mobile computer ❷ Smart TV ❸Thiết bị đeo kết nối mạng ❹ SMAC ❺IoT / M2M ❻Virtual Reality III.Digital Platforms – Nền tảng số Social Search Plaforms : Search MXH In-door Location Positioning : Định vị trong nhà Community Action Platforms : Cộng đồng hành động Crowdsourcing Platforms : Cộng đồng ý tưởng e-Commerce Platforms : Nền tảng TMĐT LOPOMO Platforms : Nền tảng định vị và vị trí Automation Platforms : Hệ thống tự động hóa Social CRM Platforms : CRM MXH\ Big data / Social monitoring ngày càng dễ khai thác và tích hợp, SMAC phát triển mạnh. Online training : Đào tạo trực tuyến nghề Digital phát triển ❶Social Search Plaforms ❷ In-door Location Positioning ❸Community Action Platforms ❹Crowdsourcing Platforms ❺e-Commerce Platforms ❻LOPOMO Platforms ❼Automation Platforms ❽Social CRM Platforms IV-Digital Channels Social (FB..) và Search vẫn độc tôn, sẽ thêm Social search. Các kênh Data demand tối ưu dữ liệu target Các kênh Data tối ưu theo vị trí và địa điểm Các kênh chợ buôn bán/ chợ deals Các kênh OTT - ứng dụng liên lạc Các kênh App và Game tăng mạnh V-Digital Formats – Định dạng Facebook Video tăng mạnh Video bán hàng chuẩn công thức sẽ phát triển mạnh từ các lớp học Content và Marketing của Vinalink với số lượng 5000 học viên/ năm. Live video marketing Mobile assistance Apps/ OTT app : Các ứng dụng hỗ trợ người dùng trên mobile Slide content Mobile payment : Thanh toán di động. Mobile authoring : các ứng dụng xác thực cloud tăng mạnh 3D/ VR Game online VI-Digital Production Video/ Photo Game Apps Web Apps Content copywriting services 3D/VR Digital Content Content marketing tiếp tục phát triển mạnh Concept is King – Ý tưởng khác biệt Context is King – Ngữ cảnh và hoàn cảnh, tiếp thị thời gian thực và theo ngữ cảnh hiện tại. Benefits – Xây dựng lợi ích cho khách hàng Cái tôi và nỗi đau – Cơ hội bày tỏ Authentic – Sự thật Hành động nghĩa hiệp hơn câu chuyện hay Vấn đề cấp bách Giao lưu văn hóa quốc tế Digital Ads Video ads tăng mạnh và kết hợp xuyên táo các hình thức copywriting ads khác. Instagram ads tăng mạnh Expanded ads/Richmedia tăng mạnh, ban đầu là 1 vài richmedia network lan sang GG sau đó là các hệ thống adnetwork và FB. Expanded / Interactive ads trên mobile Mobile ads Blocking : Hệ thống chặn quảng cáo Leads/ CPA ads sẽ xuất hiện ngay trong các hệ thống CPC/CPM ads cũng như Publisher lẻ. Programmatic ads - DSP ❶ Video ads tăng mạnh và kết hợp xuyên táo các hình thức copywriting ads khác. ❷Instagram ads tăng mạnh ❸Expanded ads/Richmedia tăng mạnh ❹ Expanded / Interactive mobile ads ❺ Ứng dụng chặn quảng cáo ❻Leads/ CPA ads ❼Programmatic ads Real-time-Bidding ads thông qua các DSP Digital PR Social Media Influencer Doing Telling Experienced activation lan truyền / Online Referal : Các khóa học tại Vinalink Academy www.vinalink.edu.vn : VinalinkA : Học viện Chuyên đào tạo Digital marketing lớn nhất Việt nam Khóa học Digital Marketing : http://im.edu.vn Khóa học Content Mar : http://3c.edu.vn Khóa học SEO VUA : http://daotaoseo.com Khóa học Facebook Mar : www.vinalink.edu.vn Khóa học bán hàng online : http://www.onlinesales.edu.vn Thiết kế Quảng cáo- bán hàng : www.vinalink.edu.vn Khóa học 72 Công cụ truyền thông : www.vinalink.edu.vn Lớp thực hành content : http://www.vietbaithue.com
Comments
Top